Ramatu Ada Ochekliye, Nura Bashir Faggo, Emelda Musa and Usman Inuwa